دانلود رایگان پاورپوینت تحلیل و بررسی اقلیم و معماری و شهرسازی تویسرکان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود رایگان پاورپوینت تحلیل و بررسی اقلیم و معماری و شهرسازی تویسرکان :

دانلود رایگان پاورپوینت تحلیل و بررسی اقلیم و معماری و شهرسازی تویسرکان
فهرست مطالب
مقدمه
بررسی وشناخت شهر     
وجه تسمیه  
شناخت تاریخچه ، علل پیدایش ، چگونگی توسعه شهر وروند رشد آن    
تحولات شهر تویسرگان    
خصوصیات جغرافیایی تویسرکان          
موقعیت ریاضی تویسرکان   
موقعیت جغرافیایی  
تقسیمات سیاسی تویسرکان   
توپوگرافی تویسرکان            
شیب تویسرکان   
عوامل محدودکننده توسعه شهر تویسرکان          
زمین شناسی تویسرکان
خاک شناسی تویسرکان    
زلزله تویسرکان
مسائل هواشناسی تویسرکان
خصوصیات اجتماعی شهر ومحلات مختلف آن        
تعیین محدوده محله های مختلف در شهر وچگونگی روابط آنها با یکدیگر        
بافت وسازمان شهر تویسرکان  
ساختار شهر تاریخی تویسرکان
عملکرد بازار وتحولات آن تویسرکان      
شناخت عناصر وفضاهای مهم وبا ارزش تاثیر گذار  
بازار سرپوشیده تویسرکان
قیصریه تویسرکان
مسجد جامع          
چنار مسجد باغوار  
مدرسه شیخ علی خانی         
حمام خان 
خیابان شهیدباهنر    
میدان امام  
مراکز تجاری جدید  
بررسی وویژگی های کالبدی بازار        
منابع
 


لینک کمکی