دانلود رایگان بررسی خانه تیزنو دزفول،پاورپوینت

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود رایگان بررسی خانه تیزنو دزفول،پاورپوینت :

دانلود پاورپوینت با موضوع خانه تیزنو دزفول،
 
بخشی از مطالب: 
خانه تیزنو یکی از کهن‌ترین خانه‌های شهر دزفول است. این خانه به شماره 2573 در ردیف آثار ملی ایران به ثبت رسیده و یکی از بزرگترین و زیباترین خانه‌های محله قلعه‌است که از دید شیوه معماری همه ویژگی‌های خانه‌های دزفول را دارا می‌باشد. این سازه در ضلع شرقی میدان اصلی محله قلعه دزفول گسترده شده‌است و با زیستبوم و روش زندگی شهر سازگار است. پیکره و کالبد سازه به زمان صفویه باز می‌گرد که دگرگونی‌های زیادی در زمان قاجار و آغازه پهلوی به خود دیده‌است. این خانه دارای هشت در ورودی، ایوان مرکزی، اتاق‌هایی در ایوانها، غلام گردش، شبستان و شوادون می‌باشد. 
مقدمه
دزفول: موقعیت عمومی
تاریخ جغرافیایی دزفول
روند شكل‌گیری شهر دزفول
شناخت محله در مجموعه شهر
عناصر خطی (نظام راه ها)
محدوده عناصر خطی
محدودكننده‌های عمودی
نفوذ فضاهای پر و خالی درهم
محدودكننده‌های دیگر
گونه شناسی راه ها
اتصالات با شبكه ارتباطی
نحوه اتصال
عناصر تزئینی شهری
روزن ها
قطعه‌بندی و كاربری قطعات
مشخصات قطعات
شیوه تجمع قطعات
گونه‌شناسی قطعات
بلوك های منتج از اشتراك قطعات
واحد ساختمانی 
سازماندهی داخلی 
نحوه سازماندهی فضایی واحدها
ارتباط با فضای باز و نیمه باز و بسته
كاركرد سطوح مختلف
محل انجام فعالیت های خصوصی و عمومی
تجهیزات مورد استفاده
و تناسبات
خانه قدیمی تیز نو
وضعیت موجود بنا
اصلی و فضاهای بیرونی و اندرونی 
ورودی اصلی
شالوده‌ بنا
ستون ها و جرزها
پوشش ها
توضیحات
پوشش‌ كف‌ها
بازشوها
تأسیسات
آسیب‌شناسی بنا:
1- عوامل اجتماعی و سوانح
2- عوامل تخریب مستقیم به وسیله مردم و حكام محلی وقت
3- عوامل مخل طبیعی (آسیب های ناشی از وجود رطوبت نزولی و بالارونده)
نتیجه‌گیری آسیب‌شناسی:
عارضه‌ها و آسیب‌های وارده بر خانه قدیمی تیز نو
1- عوامل اجتماعی و سوانح
2- عوامل تخریب ناشی از شیوه خاص زندگی
3- عارضه‌ها و آسیب های طبیعی


لینک کمکی