دانلود رایگان بررسی اسیلوسكوپ و اجزا و نحوه کار آن

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن دانلود رایگان بررسی اسیلوسكوپ و اجزا و نحوه کار آن :

یكی از مهمترین ابزارهای اندازه گیری اسیلوسكوپ می باشد .این وسیله نقش بسیار مهمی در توسعه علم الكترونیك داشته است .اسیلوسكوپ این امكان را فراهم می كند كه كمیاتی نظیر ولتاژ،جریان ویا توان را برحسب زمان نمایش داد. قلب یك اسیلو سكوپ ،لامپ اشعه كاتدی می باشد .در لامپ اشعه كاتدی شعاع باریكی از الكترون به صفحه فسفری اصابت كرده وباعث ایجاد یك نقطه نورانی می شود .با انحراف اشعه در دوجهت xوy وجابجایی نقطه نورانی می توان یك شكل دو بعدی را مشاهده كرد. عملا انحراف اشعه در جهت x متناسب با زمان ودر جهت y متناسب با كمیت مورد اندازه گیری مثل ولتاژ است. بنابراین می توان تغییرات ولتاژ ورودی با زمان رامشاهده نمود

فرق عمده اسیلو سكوپ با سیستم های ثبات نظیر قلم ثبات در سرعت كار آنهاست .در اسیلوسكوپ بخاطر اینكه اشعه الكترونی عملا فاقد اینرسی است، لذا می تواند تغییرات ورودی را در زمانهای كمتر از نانو ثانیه نشان دهد .

بلوك دیا گرام اسیلو سكوپ

همانطوری كه گفته شد مهمترین قسمت یك اسیلوسكوپ لامپ اشعه كاتدی می باشد .در این لامپ الكترونها تولید شده وشتاب می گیرند . همچنین انحراف اشعه برای ایجاد یك تصویر دو بعدی ونهایتا برخورد با صفحه فسفری برای رؤیت اشعه الكترونی در لامپ اشعه كاتدی صورت

می گیرد.برای انجام چنین اعمالی نیاز به سیگنالها وولتاژ های مختلفی

می باشد كه بقیه قسمتهای اسیلوسكوپوظیفه ساخت آنها را برعهده دارند .

شكل 35 8 بلوك دیاگرام یك اسیلوسكوپ رانشان می دهد .منبع تغذیه ولتاژ لازم برای لامپ اشعه كاتدی جهت ایجاد الكترون وشتاب دادن آن راتولیدمی كند . علاوه بر این ولتاژ مورد نیاز برای سایر مدارات اسیلوسكوپ نیز توسط منبع تغذیه ایجاد می شود ،برای شتاب الكترون نیاز به ولتاژ نسبتا زیادی در حد چند هزار ولت می باشد ، در حالی كه المنت گرم كننده كاتد با ولتاژ چند ولت كار می كند . ولتاژ بقیه قسمتهای مدار نیز از حد چند صد ولت تجاوز نمی كند .برای انحراف افقی اشعه باید یك ولتاژ دندانه اره ای به صفحات افقی اعمال شود. این موج توسط بلوك« Time Base generator» تولید می شود كه پس از تقویت به صفحات انحراف افقی می رود .سیگنالی كه قرار است نشان داده شود به صفحات انحراف دهنده عمودی داده می شود .برای اینكه دامنه سیگنال به حدی برسد كه باعث انحراف قابل ملاحضه بیم الكترونی گردد ،آن را ابتدا توسط تقویت كننده عمودی ، تقویت می كنند .برای اینكه شكل ثابتی روی صفحه اسیلوسكوپ داشته باشیم ،لازم است تا سیگنال ورودی با انحراف افقی سنكرون باشد، بطوری كه در هر بار از حركت اشعه ،انحراف افقی آن درست د ر لحظه مشخصی از سیگنال ورودی شروع شود .این وظیفه بر عهده بلوك Tigger Circuit می باشد كه بعدا راجع به آن توضیح بیشتری خواهیم داد. بلوك Delay Line باعث تاخیری در حد نانو ثانیه روی سیگنال عمودی

می شود .برای اینكه به لزوم چنین تاخیری پی ببریم باید این نكته را خاطر نشان ساخت كه هر مدار الكترونیكی باعث ایجاد تاخیری ناخواسته در سیگنال

می شود.

از آنجائی كه اكثر مدارات اسیلو سكوپ در مسیر انحراف افقی قرار دارند، لذا برای جبران تاخیر زمانی ناچاریم تا یك خط تاخیر در مسیر سیگنال عمودی اضافه كنیم .بدون این تاخیر قسمت ابتدای سیگنال رویCRT ظاهر نمی شود . در عمل برای ساخت خط تاخیر از یك فیلتر تمام گذر استفاده

می كنند .

لامپ اشعه كاتدی

شكل 36 8 برشی عرضی از یك لامپ اشعه كاتدی ساده را كه در اسیلوسكوپ های فركانس پایین استفاده می شود ،نشان می دهد .البته در همین بخش به بررسی ساختمان لامپ های مدرن تر نیز پرداخته خواهد شد .در اثر حرارت حاصله از گرم كننده كه در پشت كاتد قرار دارد ،كاتد شروع به صدور الكترون می نماید .این الكترونها به سمت پتانسیل مثبت كه روی آند اول قرار گرفته ودر حد چند صد ولت است ،

لینک کمکی