دانلود رایگان مقاله تعريف روستا

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


دانلود رایگان مقاله تعريف روستا دارای 44 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود رایگان مقاله تعريف روستا کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از منابع و مراجع دانلود رایگان مقاله تعريف روستا

بیهقی ، هما (1355 ) بحث پیرامون چهار چوب نظری توسعه ی همه جانبه مناطق

جمعه پور، محمود (1375) مکان گزینی بهینه مراکز توسعه روستایی با استفاده از سیستم

1 .آسایش ، حسین ،جایگاه مطالعه ی روستایی در برنامه ریزی توسعه روستاها

بهروز فر ، فاطمه ، فلسفه ی روش شناسی تحقیق علمی در جغرافیا

3 . جهانی ، مهدی ، روش تحقیق در جغرافیا

4 . زنجانی ، حبیب ا; ، مهاجرت

5 .ژرژ ، پیر ، روش تحقیق در جغرافیا ترجمه ی دکتر سید حسن مطیعی لنگرودی

6 . لهسایی زاده ، عبدلعلی ، نظریات مهاجرت

7 . فرید، ید ا; ، کاربرد جغرافیا در روس تحقیق شهر و روستا

8 . جمعی از نویسند گان ، ترجمه ی عباس مخبر

9 . کریمی ، اصغر ، مسکن های سنتی و بومی

10 . پاپلی یزدی ، دکتر محمد حسین وثوقی ، فاطمه ، منطقه بندی استان خراسان

11 . بهزاد نسب ، مهندس جانعلی ، مسکن روستایی در ایران

12 . ورهران ، مهدی ، مسکن و توسعه روستایی

بخشی از فهرست مطالب دانلود رایگان مقاله تعريف روستا

1 . تعریف روستا 2 . مفهوم مسکن و توسعه روستایی مهاجرت روستائیان به شهر و اثرات آن در کاهش فقر روستایی مهاجرت و فقر روستایی مهاجرت و انتقال فقر روستایی به مناطق شهری مهاجرت، سیاست و فقر مهاجرت نظریات مهاجرت مقدمه روستا چیست؟ توسعه روستایی چیست؟ روستا به عنوان یک نظام 1 . ساختار اجتماعی 2 . ساختار فضایی تولید منطقه ای 3 . ساختار فضایی تولید 4 . ساختار نهاد ی و ساختار انگیزه 5 . روابط منطقه با بقیه مناطق کشور یا جهان نتیجه گیری منابع و ماخذ

چکیده

مقاله حاضر به بررسی مفهوم مسکن و توسعه روستایی، مهاجرت روستائیان به شهر و اثرات آن در کاهش فقر روستایی، نظریات مهاجرت و روستا به عنوان یک نظام می پردازد

هر روستا یک نظام یا کل واحد است که بر آیند ی از ترکیب عوامل اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی و فضایی – مکانی بر بستر جغرافیایی است

هر روستا جزء یا عنصری است از یک منطقه وسرزمین که در حد خود وظایفی بر عهده دارد و در حد جایگاهی که دارد باید مورد توجه قرار بگیرد

نگرش انتزاعی به روستا ، چه در سطح سیستم روستایی ( به صورت تقسیم موضوعی روستا به بخش های اجتماعی ، اقتصادی ، خدماتی )  و چه در سطوح بالاتر زنجیره سکونتگاه های روستایی ، شهری و ملی ( که روستا جزئی از نظام های بزرگتر است ) باعث می شود که شناخت واقعی از موضوع به دست نیاید . بدیهی است که تصمیم گیری بر اساس اطلاعات نادرست نمی تواند به اهداف درستی منجر شود

توسعه فرآیندی سیستمی است و نه تولیدی ،فرآیندی که در جریان تدریجی ، بر قراری و عمل از شرایط و عوامل زمانی و مکانی تاثیر می پذیرد و بد اساس این عوامل تحول می یابد و درک این مفهوم از توسعه نیازمند نگرش سیستمی است

هرگونه برنامه برای توسعه روستایی باید با توجه به روابط درونی و بیرونی سیستم با نظام های مختلف جغرافیایی ،اجتماعی و اقتصادی تنظیم شود . بر این اساس توسعه هر روستا به عنوان وجود و ماهیتی سیستمی برنامه ویژه خود را می طلبد که برای رسیدن به چنین ساز و کار پویایی مشارکت مردم در جریان توسعه و برنامه ریزی برای اجتناب ناپذیر است

در کل مهاجرت هم در مناطق روستایی منجر به تعدیل فقر می گردد. بنابراین سیاستهایی که اعمال می گردد می باید با این واقعیت مطابق گردند، نه اینکه مهاجرت به شهرها تشویق گردد، چرا که مهاجرت به هر حال صورت می گیرد، بلکه می باید تخصیص اعتبارات مطابق با وضعیت مهاجرت گردد. سعی در ارتقاء وضعیت مشاغل غیررسمی هم در شهرها و هم در روستاها (که اخیراً بر روی درآمد حوالجات پایه گذاری شده)، احتمالاً در کاهش فقر مؤثرتر از سیاست های محدود کردن مهاجرت یا محدود کردن فعالیت بخش غیررسمی خواهد بود

مشخص شده که مهاجرت به شهرها گریزناپذیر است و دولت ها می باید طرح های خود را مطابق با این واقعیت بریزند. سیاستهایی که روندهای موجود کنونی را می پذیرند مؤثرتر خواهند بود تا سیاستهایی که درصدد تغییر روندهای موجود هستند. سیاستهایی که با واقعیتهای موجود سازگار می گردند، احتمال موفقیت بیشتری دارند تا سیاستهایی که قصد کنترل و در دست گرفتن اوضاع را دارند

واژه های کلیدی: روستا، شهر، مهاجرت، توسعه روستایی، فقر روستایی، ساختار اجتماعی، ساختار فضایی تولید

1 . تعریف روستا

از آنجایی که محدوده ی مطالعاتی ما در این تحقیق واحد روستا می باشد ، در ابتدا لازم است تعاریفی از روستا را بیان کنیم

مرکز آمار ایران در تعریف خود در آمارگیری جاری جمعیت 1370 ، آبادی (نقطه روستایی ) را به ( مجموعه یک یا چند مکان و اراضی به هم پیوسته  ( اعم از کشاورزی و غیر کشاورزی ) اطلاق می کند که خارج از محدوده شهر ها واقع شده است و دارای محدوده ثبتی یا عرفی مستقل باشد ) و می افزاید که اگر آبادی در زمان آمار گیری ، محل سکونت خانوار یا خانوار هایی باشد ، دارای سکنه و در غیر این صورت ،خالی از سکنه تلقی می شود

دکتر ید الله فرید روستا را این گونه تعریف می کند : ( روستا عمدتا یک واحد همگن طبیعی اجتماعی ، اقتصادی ، فرهنگی و کالبدی است ، که از یک مرکز جمعیت و محل کار و سکونت ( اعم از متمرکز پیوسته و یا پراکنده )  با حوزه و قلمرو معین ثبتی و یا عرفی تشکیل می شود و اکثریت ساکنان شاغل آن بطور مستقیم یا غیر مستقیم به یکی از فعالیتهای اصلی زراعی ، باغداری ، دامداری ، صیادی ، صنایع روستایی ، و یا ترکیبی از این فعالیت ها اشتغال دارند و از آن ارتزاق می نمایند و پیوند فرهنگی و اجتماعی عمیق ما بین جامعه آن برقرار است و در عرف به عنوان آبادی ، دهکده ،قریه ، و نهایتا ً روستا یا ده نامیده می شوند . )

2 . مفهوم مسکن و توسعه روستایی

مقوله مسکن ، گستر ده و پیچیده است و ابعاد متنوعی دارد . از این رو نمی توان تعریف جامع و واحدی از آن ارائه نمود .مسکن به عنوان یک مکان فیزیکی و به عنوان سر پناه نیاز اولیه و اساسی خانوار به حساب می آید . در این سر پناه برخی از نیاز های اولیه خانوار یا فرد تا مین می شود ، مانند خواب ، خوراک ، استراحت ، حفاظت در برابر شرایط جوی و شرایط زیست در مقابل طبیعت

لینک کمکی